Wij van Webmusic4you draaien onder alle geldige licenties,
die nodig zijn voor een legaal Radio Station zo zijn we aangesloten bij.

Stichting Webcasting Nederland is opgericht om het regelen en betalen van de Buma en Sena rechten makkelijker te maken voor webcasters. Alle (Internet) radiostations, die in Nederland gevestigd zijn of zich op Nederland richten, zijn namelijk verplicht deze rechten af te dragen.

Licentie Nummer : SW19n.0002356 Licentie Nummer : SW1171.19

Wat is Buma?


Buma is de auteursrechtenorganisatie die de belangen van componisten en tekstdichters behartigten.
vergoedingen incasseert voor uitvoeringen van beschermde muziek in het openbaar.

Wat is Sena?


Sena incasseert de vergoedingen voor de naburige rechten en verdeelt deze vervolgens onder haar rechthebbenden: artiesten en platenproducenten, oftewel de makers van muziek.